Студентам

 

Духовне життя

Соціальне життя

Навчальний процес

Правила написання

 
 
 

А. Відвідування, екзамени, оцінки

1.      Графік занять.

 

час молитви                         08.30-08.45

 

Лекції                                     09.00-10.40

11.00-12:40

 

Обід                                       12:40-13:20

 

Лекції                                     13:20-15:00

15:20-17:00

          Семінар/Екзамен                  17:10-18:00

2.      Студенти повинні вчасно приходити на заняття, в тому числі на молитву. Кожен має пам’ятати про те, що він повинен давати добрий приклад для інших, заохочуючи їх до зразкової поведінки.

3.      Відсутність студента на ранковій молитві чи запізнення без поважної причини – серйозний дисциплінарний проступок. Студент, який чинить це, може бути покараний адміністрацією семінарії. Про поважні причини слід повідомляти заздалегідь.

4.      Поважною причиною вважається: серйозна хвороба або травма студента, смерть або важка хвороба члена родини або близької людини, екзаменаційна сесія у іншому навчальному закладі тощо.

5.      Поважною причиною не вважається: відсутність через служіння у церкві чи через якусь доброчинну справу, оскільки навчання також є служінням і студент має посвятити йому свій час на весь час занять.

6.      У разі запізнення через поважну причину студент має зателефонувати у семінарію і обговорити свою ситуацію з її керівництвом та отримати дозвіл прийти пізніше. Якщо студент запізнився на лекцію на 30-60 хв. – він втрачає 1 год., на 80-120 хв. – 2 год. При регулярному порушенні даного правила керівництво семінарії має право вживати заходів по штрафуванню студента, включно до його виключення із семінарії.

7.      Під час занять студентам не дозволяється користуватися мобільними телефонами та виходити для розмови з класу. Усі мобільні телефони мають бути переведені в безшумний режим.

8.      Забороняється створювати шум та розмовляти на заняттях без дозволу викладача.

9.      На парті має знаходитись лише те, що необхідне студенту для заняття.

10.      Під час екзамену на парті не має знаходитись нічого крім ручки та, в деяких випадках, за дозволом викладача, Біблії.

11.  Під час екзамену очі студента не мають права бути звернені на екзамен іншого студента. Забороняється списування і давати можливість списувати іншим. Студенти мають пам’ятати про заповідь „Не кради” (2М.20:15) і також не робити спокуси для інших студентів (Рим.14:13, 1Кор.8:11), даючи їм можливість бачити свій екзамен. При порушенні цих правил штрафуються обоє студентів: один за підглядання, інший – за надання такої можливості. Порушники цього правила штрафуються як зняттям балів за екзамен, так і виключення з семінарії при повторному порушенні цього правила.

12.  Якщо студент пропустив екзамен без поважної причини, то це вважається прогулом і студент утрачає курс.

13.  Якщо студент був відсутній на екзамені з поважної причини, то він за рішенням викладача і з дозволу керівництва ТБС може здати інший екзамен замість того, що здавали всі студенти, або ж той самий, усно чи письмово – за вибором керівництва ТБС та у відведений для цього день.

14.  Якщо студент отримав за екзамен менше 70 балів, він повинен перездати екзамен.

15.  Якщо студент пропустив з одного предмету більше, ніж 4 год. занять без поважної причини, він втрачає цей предмет.

16.  При наявності поважної причини, студент повинен звернутися із заявою про надання дозволу пропустити заняття. Або, якщо студент не може принести наперед таку заяву, то попередити про свою відсутність, а пізніше принести довідку чи пояснювальну записку. Цей документ є офіційним і зберігається у семінарії до завершення студентом навчання. Без наявності такого документа пояснення студента не приймаються. Кількість пропущених годин студент повинен відпрацювати, якщо хоче отримати кредити за даний курс.

17.  В разі пропущенням студентом частини курсу з поважної причини, він має звернутися до викладача для отримання додаткового завдання, яке він має виконати, щоб йому був зарахований цей курс.

18.  Якщо студент отримав за предмет 60-69 балів, він повинен отримати і виконати додаткове завдання

19.  Якщо студент отримав менше 60 балів за предмет, він повинен повторно пройти курс і виявити кращі знання з даного предмету.

20.  Відпрацювання оцінок мають проводитись із наступного розрахунку: 1 бал = 12 сторінок прочитаної літератури = 0,4 сторінки письмової роботи. При цьому мається на увазі, що читання літератури і написання письмового завдання мають бути пов’язаними між собою і відпрацювання не може містити менше 100 прочитаних сторінок.

21.  Відпрацювання:
За кожну пропущену годину лекції студент має відпрацювати її з наступного розрахунку: на рівень бакалавра - 1 год.=12 ст. прочитаної літератури=0,4 сторінки письмової роботи, на рівень дипломної освіти – 1 год.=10 ст. прочитаної літератури=0,4 сторінки письмової роботи.
Без відпрацювання пропущених годин курс не зараховується. Студент повинен самостійно вирішувати такі питання з керівництвом семнарії.

22.  Кожен викладач може з дозволу декана ставити більш суворі вимоги до відвідування лекцій з його курсу.

23.  Академічною заборгованістю вважається нездача предмету у встановлений термін, тобто на початок наступної сесії після тої, на якій даний предмет викладався.

24.  У період між сесіями студент зобов’язаний хоча б раз мати зустріч з керівництвом семінарії (ректором або своїм деканом).

Дисциплінарні стягнення

1.      При порушення правил дисципліни до порушника застосовуються дисциплінарні покарання.

2.      До дисциплінарних покарань відносяться:

а.       Усне зауваження

б.      Письмове зауваження із записом в особову справу

в.      Повторне зауваження із встановленою кількістю годин позаурочної фізичної праці.

г.       Лист до церкви

д.      Зустріч з дисциплінарним комітетом

е.       Офіційне попередження про виключення із занесенням в особову справу

ж.     Виключення

3.      Найвищим покаранням є виключення із навчального закладу. Виключення може бути без права поновлення і з правом поновлення на навчання.

4.      Питання про виключення студента піднімається при наявності любої із двох проблем: поведінки студента у його церкві і поведінки студента у семінарії.

5.      При виключенні студента з церкви студент автоматично виключається з числа студентів. Виняток може бути здійснений лише за проханням керівництва об’єднання церков.

6.      При ставленні студента на зауваження у церкві питання виключення цього із числа студентів вирішується спільно із керівництвом церкви.

7.      При серйозному порушенні до відома ставиться пастор студента.

8.      Рішення про дисциплінарне покарання приймається на засіданні учбової ради (ректором, академічним деканом, деканом факультету, студентським деканом). При потребі на засідання учбової ради може викликатись представник від церкви студента.

Б. Письмові завдання

1. Студенти отримують після кожної сесії, з кожного предмету завдання.

2. Завдання мають бути виконані та оформлені відповідно до вимог семінарії.

3. У завданнях вказується кількість друкованих аркушів. Студент може писати від руки або друкувати письмову роботу. При цьому слід враховувати наступні дані: 1 друкований аркуш містить приблизно 270 слів або 1400-1500 символів.

4. Студент повинен здавати письмові роботи у встановлений термін - до завершення наступної сесії або у інший, вказаний додатково. При потребі він повинен домовитись про час, коли йому потрібно прийти. Якщо через поважну причину він не встигає здати роботу у встановлений термін, він має звернутися до керівництва семінарії за дозволом перенести йому термін її здачі.

5. Якщо хоча б одне завдання з предмету не було здане вчасно, студент отримує штраф за цей предмет - мінус 1 бал від підсумкової оцінки за кожен день запізнення починаючи від завершення терміну здачі. Якщо підсумкова оцінка за предмет виходить меншою за 70 балів - предмет потрібно пройти заново.

6. Студент має право взяти завдання на письмову роботу з курсу для отримання додаткових кредитів, в якому не передбачено обов’язкове написання такої роботи. Для цього він має звернутися з проханням до керівництва семінарії.

Примітка: Студент повинен сам і вчасно вирішувати усі питання і неясності стосовно написання і здачі письмових робіт, не чекаючи, поки до нього звернеться представник семінарії. Це ЙОГО обов’язок та відповідальність.

В. Система оцінок

Критерієм успішності студента є показник його оцінок. ТБС користується наступною шкалою оцінювання:

Оцінка

Бали

Відмінно

А

91-100

Дуже добре В 86-90
Добре С 81-85
Задовільно D 76-80

Посередньо

Е

70-75
Незадовільно, з правом перездачі 51-69

Незадовільно, без права перездачі

01-50

Д. Практика

1.  Студент повинен практично використовувати отримані під час навчання в семінарії знання. Для цього він повинен працювати у церкві, місії чи ін. християнській організації.

2.  Усі питання про проходженню практики студент узгоджує зі своїм деканом.

3.  Якщо на момент початку навчання у семінарії студент не несе служіння, він має вирішити, де і яке служіння він хоче нести, і, до закінчення першого навчального року, приступити до служіння. Студент може звернутися за допомогою у вирішенні цього питання до свого декана.

4.  У разі, якщо студент не займається практичним служінням, він може бути виключений з числа студентів за рішенням комісії.

5.  Якщо студент завершив курс навчання, проте не несе служіння або немає позитивного відгуку від керівництва чи членів церкви, де він проходить практику, він не отримує диплому.

6.  Якщо пізніше випускник буде мати служіння і добрий відгук, йому буде вручено диплом.

 

   

   На верх

 
   
 

Головна  |  Новини  |  Про ТБС  |  Абітурієнтам  |  Студентам  |  Випускники  |  Фотогалерея  |  Посилання

Сторінка студентів  |  Історія  |  Програми  |  Викладачі  |  Бібліотека  |  Молитовні прохання  |  Контакти

© 2015 Тернопільська Біблійна Семінарія

Designed and hosted by www.LikeW.com